zondag 19 augustus 2012

Tribune in Steile Tuin

Op 6 juli 2012 wees de jury "De Tribune" aan als winnend ontwerp voor de kiosk in de Steile Tuin van Park Sonsbeek. Het ontwerp van Niels Matitawaer en Steven van Leeuwen, studenten aan de masteropleiding architectuur, wordt in de periode tot 1 april 2013 verder uitgewerkt en uitgevoerd.

De gemeente Arnhem had in 1999, bij het 100-jarig bestaan van Park Sonsbeek, de Steile Tuin laten aanleggen. Sinds die tijd koesterde de gemeente de wens om een kiosk voor de Steile Tuin te laten maken. In het bestemmingsplan en in de Sonsbeekvisie was die mogelijkheid opgenomen. Voor ogen stond een zorgvuldig vormgegeven kiosk, duurzaam, passend binnen de tuin en geschikt als eenvoudig horecapunt.
In het voorjaar van 2011 is de planvorming voor de realisatie van de kiosk gestart. Daarbij moest het hele proces passen in de campagne "Made in Arnhem": de kiosk moest een 100% Arnhems product worden.

De masteropleiding architectuur van ArtEZ Academie van Bouwkunst werd benaderd om het ontwerpproces onder te brengen in één van de ontwerpateliers. Deze vraag leende zich bijzonder goed voor de specialisatie Context, omdat de opgave zich richtte op een integrale benadering van gebouw en omgeving en op het werken aan de openbare ruimte in samenhang met architectuur.

De eerste fase van het project, die bestond uit een breed onderzoek uitmondend in  de formulering van kansrijke ontwerprichtingen, werd gemeenschappelijk door de 8 deelnemende studenten uitgevoerd. Alle aspecten die voor de realisatie van belang waren, werden meegewogen: wettelijk kader, een rijksmonument als locatie, duurzaamheid, vorm en karakter, functionaliteit, verplaatsbaarheid, exploitatie en beheer. Het bestemmingsplan beschreef de maximale ruimtelijke contour: 25 m2 oppervlak en 3,5 m hoogte.

Daarna zijn door de studenten vier ontwerpconcepten ontwikkeld.
LOTUS door Bertho Verhoef en Koen Geraedts;
S.T.A.K. door Robert de Haas en Elsemiek Ebbers;
De Tribune door Niels Matitawaer en Steven van Leeuwen;
Flowerhouse door Lieke Roerink en Arnold de Bruin.

Nadat de ontwerpen als onderwijsproject waren beoordeeld en geëvalueerd, kreeg een onafhankelijke jury de opdracht om het meest kansrijke plan voor uitvoering te selecteren. Deze jury bestaande uit Hanny Heetman (projectcoördinator kiosk), Margreet van Gastel (wethouder gemeente Arnhem), Wim van Krieken (VHP), Job Floris (Monadnock), Edzard Gelderman (voorzitter Vrienden van Sonsbeek) en technisch voorzitter Stefan Bendiks (coördinator specialisatie Context) heeft de plannen uitvoerig besproken en verslag gedaan in het juryrapport.

De keuze van de jury voor De Tribune wordt als volgt onderbouwd: ".. Dit concept heeft een krachtige vorm die een directe relatie aangaat met de tuin, die zowel een podium als zitplaatsen biedt, die aan de voor- en achterzijde een uitgiftepunt heeft, waardoor het plein optimaal benut wordt. Een plek waar je even kunt schuilen voor een regenbui. Die ook als de kiosk gesloten is een aanwinst is voor de plek. .. Dit concept geeft op overtuigende wijze invulling aan de randvoorwaarden, zowel aan de ruimtelijke, als aan die voor exploitatie en gebruik."

Tijdens de bekendmaking van het winnende ontwerp op 6 juli werd ook een toelichting gegeven op het vervolgproces. De komende maanden zal het ontwerp verder worden uitgewerkt. Dit gebeurt eveneens door studenten van de masteropleiding architectuur, die hier - in deze moeilijke tijden voor de bouw - relevante beroepservaring mee op doen. Inmiddels is ook een bouwteam geformeerd dat met Arnhemse bedrijven en organisaties de realisatie van de kiosk zal aansturen. Een Arnhems exploitant die de kiosk wil uitbaten, heeft zich al gemeld. Naar verwachting kan de kiosk volgend jaar op 1 april worden geopend.

Ko Jacobs

www.kiosksteiletuin.nl met beeldmateriaal en het juryrapport

Geen opmerkingen:

Een reactie posten