donderdag 13 september 2012

start case-study 2.0 | master interieurarchitectuur


Op 12 september is de case-study 2.0 van de master interieurarchitectuur van start gegaan met een excursie naar Groningen. Opdrachtgever van deze case-study is Hanbneke van Brakel van De Scholenbouwmeester. De stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland is een onafhankelijk expertisecentrum voor de onderwijshuisvesting, met als kerngebied de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. Kerntaak van de Scholenbouwmeester is Scholen en Krimp. Maar het interdisciplinaire team houdt zich ook bezig met de kwaliteit van de nieuw te bouwen scholen die de komende jaren zullen worden ontwikkeld. Het binnenklimaat is daarbij een belangrijk aandachtspunt, maar ook de gezondheid , vermindering energieverbruik en de bruikbaarheid van het interieur. Studenten zullen zich binnen deze case-study met name met dat laatste onderwerp gaan bezig houden.

Na een inleidend verhaal van Hanneke van Brakel in Paterswolde waar de Scholenbouwmeester is gevestigd in een voormalige school, bezochten we onder leiding van Hans de Man enkele scholen in Groningen uit verschillende bouwperiodes van architecten als Wilhelm, Bouman, Onix en Drost en van Veen. Hans de Man is interieurarchitect en architectuurhistoricus. Hij is betrokken bij de Scholenbouwmeester en geeft les aan de opleidingen interieurarchitectuur in Zwolle.

Scholenbouw is een zeer actueel onderwerp.  Enerzijds heeft dat te maken met de Krimp in het Noorderland, anderzijds met de staat van het huidige  scholenbestand. Een derde van het bestand bestaat uit gebouwen uit de periode voor 1960, een derde uit de  70-er en 80-er jaren, een derde is van na 1990. Met name de scholen uit de jaren 70 en 80 presteren slecht wat betreft het binnenklimaat en energieprestatie. Daarnaast zullen als gevolg van de voortschrijdende krimp op het platteland scholen samen op gaan in een nieuwe school. Op de website van Scholenbouwmeester is veel informatie te vinden over dit onderwerp in de vorm van artikelen en publicaties. Ook de documentaire ‘Verhalen van de scholen van het Noorderland’ is de moeite waard om te bekijken.

Ingrid van Zanten

opening studiejaar | master interieurarchitectuur

Na een kennismakingsontbijt in Zwolle met de nieuwe eerste jaars studenten, bezochten de studenten van de master interieurarchitectuur  bij de start van het nieuwe studiejaar Amsterdam-Noord.

Het NDSM terrein, ‘selfmade city’,  is een plek waar ruimte is voor kunstenaarsinitiatieven, festivals, vlooienmarkten, exposities en de HISWA te water. Veel kunstenaars, theatermakers en ontwerpers hebben een werkplek of atelier gebouwd in de voormalige scheepsbouwloodsen. Zo ook Rob ten Napel, interieurarchitect/ architect die in 2004 afstudeerde aan de bachelor interieurarchitectuur van ArtEZ. Hij heeft ons rondgeleid en een paar bijzondere initiatieven laten zien, zoals de Gewoonboot, Treehouse, Pllek en Noorderlicht. 
Na de lunch in de Ykantine bezochten we het Kraanspoor waar Rob aan heeft gewerkt tijdens de periode dat hij werkte bij OTH. Dankzij een medewerkster van IDTV hebben we ook het prachtige uitzicht over het IJ kunnen bewonderen.


Op Overhoeks bezochten we de nieuwe woonblokken van Alvaro Siza en Tony Fretton.Later in de middag volgde nog een rondleiding in EYE door De Gebouwengids

vrijdag 7 september 2012

Rem Koolhaas: "Countrypride"

"Cartesian landscape"

"Countrypride" zou de titel worden van zijn volgende publicatie, zei Rem Koolhaas met de nodige ironie en zelfspot op 25 april 2012 in de Lutherse Kerk te Amsterdam. Koolhaas verraste die avond vriend en vijand door zijn lezing volledig te wijden aan 'the countryside', het platteland, terwijl het thema van de avond toch echt "Facing Forward: Future City" heette. Pas aan het einde van zijn verhaal kwam hij weer bij de stad terecht.

maandag 3 september 2012

Opening studiejaar in Venlo | masteropleiding architectuur

Floriade Plaza, de centrale ruimte van het terrein met op de
achtergrond de kabelbaan.

Bij de ingang, aan de voet van de Innovatoren (ontwerp: Jo Coenen), krijgen we
een toelichting op de uitleg en inrichting van het Floriade-terrein
(masterplan: Jo Coenen; uitvoering: Arcadis) en op de bestemming
van het terrein na afloop van de Floriade.

The Dome, het gezamenlijke paviljoen van de Nederlandse Tuinbouw
op het centrale groene plein.


Het Nederlandse paviljoen "My Green World" van ontwerpbureau 2D3D,
waarin veel nieuwe technologieën worden gepresenteerd.

De binnenruimte van het Nederlandse paviljoen.

Nieuwe technologie: het kweken van algen.
"De alg: de reus van de toekomst."

Op het terrein van de Floriade zijn diverse bijzondere archeologische en
historische plekken. Een grafheuvel uit de bronstijd wordt hier in de kijker gezet.
De Nedinsco fabriek in Venlo, een fraai industrieel rijksmonument uit de jaren 20.
Het wordt volledig gerenoveerd door DiederenDirrix architecten. Het gebouw
zal naast appartementen ook ruimte gaan bieden aan de regionale tv-zender.
De nieuwe Maasboulevard aan de haven.

Aansluiting van de nieuwe Maasboulevard op de bestaande binnenstad.

Venlo heeft veel en ambitieuze plannen. Hier geeft het hoofd Stedenbouw van
Venlo uitleg over de ingrepen in de wijk Q4.
Een overzicht van de plannen in Venlo is te vinden op:
www.venlovernieuwt.nl.