donderdag 13 september 2012

start case-study 2.0 | master interieurarchitectuur


Op 12 september is de case-study 2.0 van de master interieurarchitectuur van start gegaan met een excursie naar Groningen. Opdrachtgever van deze case-study is Hanbneke van Brakel van De Scholenbouwmeester. De stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland is een onafhankelijk expertisecentrum voor de onderwijshuisvesting, met als kerngebied de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. Kerntaak van de Scholenbouwmeester is Scholen en Krimp. Maar het interdisciplinaire team houdt zich ook bezig met de kwaliteit van de nieuw te bouwen scholen die de komende jaren zullen worden ontwikkeld. Het binnenklimaat is daarbij een belangrijk aandachtspunt, maar ook de gezondheid , vermindering energieverbruik en de bruikbaarheid van het interieur. Studenten zullen zich binnen deze case-study met name met dat laatste onderwerp gaan bezig houden.

Na een inleidend verhaal van Hanneke van Brakel in Paterswolde waar de Scholenbouwmeester is gevestigd in een voormalige school, bezochten we onder leiding van Hans de Man enkele scholen in Groningen uit verschillende bouwperiodes van architecten als Wilhelm, Bouman, Onix en Drost en van Veen. Hans de Man is interieurarchitect en architectuurhistoricus. Hij is betrokken bij de Scholenbouwmeester en geeft les aan de opleidingen interieurarchitectuur in Zwolle.

Scholenbouw is een zeer actueel onderwerp.  Enerzijds heeft dat te maken met de Krimp in het Noorderland, anderzijds met de staat van het huidige  scholenbestand. Een derde van het bestand bestaat uit gebouwen uit de periode voor 1960, een derde uit de  70-er en 80-er jaren, een derde is van na 1990. Met name de scholen uit de jaren 70 en 80 presteren slecht wat betreft het binnenklimaat en energieprestatie. Daarnaast zullen als gevolg van de voortschrijdende krimp op het platteland scholen samen op gaan in een nieuwe school. Op de website van Scholenbouwmeester is veel informatie te vinden over dit onderwerp in de vorm van artikelen en publicaties. Ook de documentaire ‘Verhalen van de scholen van het Noorderland’ is de moeite waard om te bekijken.

Ingrid van Zanten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten