donderdag 25 augustus 2011

De Academieblog: Proloog

De wereld verandert en het onderwijs verandert mee. De Academieblog wordt het medium waarmee het coördinatieteam van de Academie verslag wil doen van deze veranderingen. Allerlei kwesties en overwegingen die bij het organiseren van het onderwijs een rol spelen, kunnen in de blog worden toegelicht. De formulering "verslag doen" klinkt daarbij te veel naar eenrichtingsverkeer. De coördinatoren zoeken naar een manier om de Academiegemeenschap op een eigentijdse manier te betrekken bij de veranderingen die gaande zijn en die ons de komende jaren nog te wachten staan.

De blog is een manier om onderwerpen en overwegingen voor te leggen en hopelijk ook om reacties daar op te krijgen. Want dat is het doel van de blog: om alle betrokkenen nauwer te betrekken bij hetgeen er binnen de Academie speelt. Over wat dat allemaal is of kan zijn, een volgende keer meer. Nu eerst nog twee opmerkingen over de Academieblog zelf.

De eerste betreft de doelgroep. Het is onvermijdelijk om bij het in gebruik nemen van een nieuw medium geen uitspraak te doen over de beoogde doelgroep. Die is voor deze blog duidelijk: de - al eerder genoemde - Academiegemeenschap, bestaande uit studenten, docenten, mentoren, werkveldcommissies en in een wat wijdere kring daarom heen de werkgevers, stagebedrijven, gastsprekers en dergelijke.
Ook al is de blog een open medium en kan iedereen kennis nemen van wat er in te berde wordt gebracht, in eerste instantie richten we ons op degenen die de Academie vormen.

En dat brengt me bij de tweede opmerking die ik wil maken, namelijk iets over de keuze van het medium. Bij de hogeschool ArtEZ en daarmee ook de Academie van Bouwkunst neemt de digitalisering steeds verder toe. Dit geldt niet alleen voor allerlei administratieve en bedrijfsmatige toepassingen (zoals bijvoorbeeld de studievoortgangsregistratie; een onderwerp dat in een van de volgende blogs ongetwijfeld aan de orde zal komen... ), maar ook voor de onderwijsinformatie. Die komt steeds meer beschikbaar via de Elo (= elektronische leeromgeving). Hier staat - of, voor de opleidingen waar de Elo nog in ontwikkeling is - hier komt de informatie te staan die voor de dagelijkse gang van zaken van belang is.
De algemene informatie over de opleidingen van de Academie, vooral bedoeld voor aspirant-studenten en andere geïnteresseerden, staat op de website (die komend jaar flink onderhanden zal worden genomen).

De Elo is intern gericht en wordt gebruikt voor het onderwijsproces. De Elo maakt deel uit van het intranet en is niet voor iedereen toegankelijk. De website is dat juist wel en bevat daarom de informatie die op de buitenwereld is gericht. Daar tussendoor speelde al een paar jaar de vraag hoe we een nieuwsbrief zouden moeten vormgeven. We hopen met de blog ook voor deze vraag een antwoord gevonden te hebben. We willen met deze blog vooral een grotere betrokkenheid bij de Academie en de opleidingen realiseren.

Ko Jacobs

Geen opmerkingen:

Een reactie posten