dinsdag 8 november 2011

Daniëlle Bakkes naar Archiprix

Aan het slot van de diploma-uitreikingen afgelopen vrijdagavond 4 november, werd bekend gemaakt dat het plan "Mooder Maas" van Daniëlle Bakkes namens de masteropleiding Architectuur wordt ingezonden naar Archiprix.

In de toelichting op de nominatie verteld onderwijscoördinator Gerard van Heel dat het een moeilijke keuze was geweest. De lichting afgestudeerden van 2011 bestond uit een verzameling plannen met een grote diversiteit aan onderwerpen en ontwerpthema's. Bovendien was een groot deel van de afstudeerprojecten van kwalitatief hoog niveau. Een van de redenen voor de keuze van het plan van Daniëlle was de grote reikwijdte van schaalniveaus die in haar plan werd behandeld. De consequente doorwerking van het ene schaalniveau naar het andere maakt het plan tot een zeer consistent geheel.
Het plan begint met een analyse van de waterproblematiek van Maastricht zoals die voor 2040 wordt verwacht. Het eindigt met een uitwerking op stadsblokniveau waar waterafwikkeling en een nieuw toegevoegd programma in de vorm van een stadstheaterzaal elkaar harmonieus vinden.

Het plan van Daniëlle doet mee in de Archiprixronde van 2012. In het voorjaar van 2012 zal de uitslag bekend worden gemaakt.

Ko Jacobs
Foto's Hans Vroege | ArtEZ


Geen opmerkingen:

Een reactie posten